Begränsad VMS

   

Variabel meddelandeskylt som är enkel och användarvänlig att installera.

Skylten kommer med fördefinierade symboler och är inte en fullmatrixskylt. Önskas fullmatrix kontakta oss så ordnar vi även detta. Dessa skylter kan användas på följande sätt:

– Fordonsaktiverade varningsmärken

– Fast vägmärke.

– 2 olika hastighetsbegränsningar vid olika tidpunkter (ex. 30/50km/h utanför skola).

Att byta mellan skyltens hastighetsgränser kan göras manuellt, timer eller genom modem

Begränsad VMS med variabel hastighet som förbeställs enligt det antal symboler ni önskar.

På flera vägsträckor i Sverige finns variabla hastighetsgränser. Med hjälp av omställbara vägmärken kan hastigheten ändras, till exempel när det är risk för halka eller köer, eller när det finns korsande fordon på vägen. Variabla hastighetsgränser gör att trafikanterna bättre anpassar hastigheten till trafiksituationen än vid traditionell utmärkning med plåtskyltar. På de sträckor där vi har variabla hastighetsgränser har olycksrisken minskat, tempot har blivit lugnare, och framkomligheten har förbättrats något. Miljöeffekterna är dock mycket små.

Olika  typer av trafiksituationer kan bli bättre med variabel hastighet, till exempel:

  • korsande trafik
  • dåligt väglag
  • tät trafik och frekvent köbildning.

Våra begränsade VMS skyltar går att få med flera olika funktioner i samma skylt. Den kan dels fungera som statisk digital information om en specifik hastighet vilken syns extra tydligt i mörker.

Den kan också fungera som hastighetspåminnare i trafiken vilket kallas MVAS, detta betyder Moveable Vehicle Activated Signs. Vilket innebär att skylten lyser upp av en sensor som mäter de passerande fordonen.  Skylten kan då fungera som så att skylten tänds om det passerande fordonet överskrider rådande hastighet.

Denna typen av VMS system har testats av trafikverket med väldigt positivt respons. Skylten kan också anpassas på platser med variabel hastighet. Vid exempelvis en skola där man har 30km/h under utsatta tider så justeras skyltens hastighet automatisk efter förinställt schema.

Vår variabla hastighetspåminnare är verkligt effektiv.

Skylten kan fås i den storlek som efterfrågas. Det är också viktigt att notera att det finns två olika sorters VMS skyltar. Dels har vi den begränsade med ett förutbestämt antal budskap. Vi har också full VMS vilket består av en helt flexibel tavla vilket både kan visa oändligt antal symboler men också olika färger för varierad skyltning. Rätt produkt på rätt plats ökar effektiveten och sparar pengar.

Läs mer hos Trafikverket kring variabla hastighetsgränser.