Tågvarning, spårbunden trafikvarnare

   

SKU: 11027 Category: Tag:

Tågvarning för över 3000 farliga korsningar

Installera tågvarning vid farliga korsningar och rädda liv! Vi har flera olika tågvarningskyltar och varning för spårbunden trafik. Skyltarna är standardiserade men kan också specialanpassas efter ert behov. Kontakta oss så återkommer vi med en offert utifrån era önskemål. Problemet med ökad säkerhet kring plankorsningar är stort.

Efter SVT´s granskning kan vi konstatera att över 3000 farliga tågkorsningar finns runt om i landet vilka skördar liv. Det finns även minst 10 dokumenterade dödsfall vilka har skett bara de senaste åren. Uppdrag Granskning  har tittat närmre på de dödsfällorna i trafiken och noterat ett stort förbättringsbehov.

Flera av dessa korsningar behöver tågvarning och säkerhetsprodukter vilket vi kan leverera. Planskorsningarna saknar både bommar, ljud och ljussignaler. Vid 1100 obevakade tågkorsningar är inte heller kraven på fri sikt uppfyllda. Det kan handla om att spåret svänger och att man inte ser eller växtlighet vid övergången vilket skymmer sikten. Uppmärksamma problemet och utför nödvändiga förändringar då kommer liv räddas.

Trafikverket har valt att satsa på dessa plankorsningar som ett resultat efter den hemska olyckan som skedde på Viskadalsbanan mellan Horred och Veddige. Fordonet befann sig uppe på rälsen och blev påkört av tåget i en hastighet av 110km/h. Tåget körde på bilen på höger sida av fordonet. Detta resulterade i att fordonet flög iväg över 10 meter och landade totalförstörd på banvallen. Nu ska vi i Sverige bli bättre på att varna för Tågtrafik och Trafikverket kommer fokusera på att bygga bort dessa farliga plankorsningar.

Även annan spårbunden trafik spårvagn kan rädda live med dessa skyltar. Exempelvis spårvagnar vid trafikintensiva plankorsningar inne i städerna.

Obs! Den här typen av installationer kräver inget myndighetsbeslut!