Säkert övergångsställe,

   

9 av 10 bilister stannar då systemet är aktivt!

Säkert övergångsställe med anslutning antingen genom solcell, sladd eller mot lyktstolpe för laddning. 

Speciellt framtaget för att skapa säkrare övergångar, kundanpassat

Många vanliga övergångsställen inne i städer är en källa till irritation i vardagen. Bilförare stör sig på att de får vänta länge på grönt ljus när gångtrafikanterna har kommit över gatan för länge sedan, medan de fotgängare som går långsammare än genomsnittet kanske inte ens hinner över innan det slår om till röd gubbe. Resultatet av detta blir en osäker plats i trafiken som behöver förbättras för att förhindra olyckor. Vi har därför tagit fram ett säkert övergångsställe som fungerar med säker strömkälla. Vår artikel har flera val av olika nätanslutningar antingen solcell, sladd eller lyktstolpe.

Användningsområden

Säkert övergångsställe är särskilt lämplig under årets många mörka timmar. En nyutvecklad produkt från Plasticprodukter med säker strömkälla och drift. Vårt säkra övergångsställe är en form av dynamiskt övergångsställe som med hjälp av radar uppmärksammar då oskyddade trafikanter befinner sig i körbanan och blinkar enligt ett förinställt schema. Installationen är mycket enkel och det är en produkt med stort användningsområde.

Vår lösning går att ansluta med antingen solcell, mot lyktstolpe eller sladd. Oavsett lösning är vårt säkra övergångsställe smidigt att installera och skapar en bättre trafikmiljö. Vi använder oss av LED Dioder som blinkar för att uppmärksamma att oskyddade trafikanter befinner sig på körbanan. Dessa säkra övergångsställen har en positiv inverkan på trafikmiljön. Den skapar bättre rytm, mindre stopp samt eliminerar den vanligaste orsaken till personskador vid övergångsställen nämligen påkörning bakifrån.

Vart passar produkten?

Den här typen av lösning är speciellt anpassat för högprioriterade övergångar så som skolor, företag, äldreboenden, sjukhus och i villaområden. Dessa säkra övergångsställen minskar risken för olyckor radikalt då de är installerade.

Med ökad säkerhet är dessa trafiksäkerhetsprodukter en god affär för kommuner, väghållare, samfälligheter och företag för trafikanternas säkerhet och hälsa.

För mer information kontakta oss.