Radarsensor för trafikmätning

16500 kr

SKU: 11038-1 Category: Tag:

Med denna trafikräknare kan man på ett enkelt sätt få fram vilka hastigheter, tider och antal fordon som passerar den avsedda ytan. Enheten är förberedd för solcell och anslutning mot belysningstolpe. Med datan som samlas in kan man sedan koppla in datan till vårt system för analys av trafikdata för att få fram grafer och annat för att på ett tydligt sett kunna presentera vägförhållandena.

Trafikräknaren är ett utmärkt hjälpmedel för att få koll på trafiken och nuläget. Med underlaget som samlas in kan man sedan få fram ett bra underlag för vidare beslutsfattande.

Våra skyltar kan sättas ihop enligt behov och önskemål.