PRO-Q Kövarningssystem

   

PRO-Q Kövarningssystem tillverkas efter beställning i samråd med beställaren. Systemet varnar trafikanterna vid köbildning för att undvika upphinnandeolyckor. Kövarning har blivit ett aktuellt fokusområde i branschen då cirka 40% av Sveriges vägarbetsolyckor är så kallade upphinnandeolyckor.

Mellan åren 2020-2023 kommer Trafikverket införa nya krav på ITS vid vägarbeten på vägar med mycket trafik. Upphinnandeolyckor innebär att du som trafikant kör på eller blir påkörd bakifrån. Detta kan leda till svåra nackskador även kallade whiplash-skador. Orsaken är ofta att föraren är ofokuserad, håller för kort avstånd till framförande fordon och på grund av dålig sikt.

PRO-Q är ett sätt att varna trafikanterna i god tid så att trafikanterna är uppmärksamma på faran längre fram på vägen. Vår kövarningssystem är:

Uppkopplat mot webapplikation.

– Driftsäkert
– Uppkopplat mot webapplikation
– Aktuellt och använder sig av realtidsdata.
– Obegränsat antal kövarnings VMS-skyltar
– Användarvänligt

Genom vår webapplikation skapas ett system där önskat antal kövarnings VMS-skyltar ansluts. PRO-Q använder realtidsdata som är kopplat till fysiska sensorer ute på vägarna. Skyltarna kan både ställas in per automatik men möjlighet till manuell styrning finns också om så önskas.

Ändras kösituationen och kön avtar uppdateras VMS-skyltarna. Vårt system är aktuellt och driftsäkert.