Hastighetsdisplay med USB data

4500 kr

Mät er trafikdata

Använd vår applikation på itrafficdata.com för att analysera er trafikdata som enkelt laddas ner från er hastighetstavla (via kabel, bluetooth eller wi-fi)

Mät följande; Hastighet, Antalet fordon, Genomsnittlig och maximal hastighet, Hastighetsprocentiler, Frekvensutvärdering, Histogram, Fordonsklassificering, Exportera er data till excel

Ladda upp till 4GB data, Eller upp till 100 miljoner poster

Hastighetsdisplay med USB data är ett tillbehör för elektronisk tavla som samlar statistik för trafikmiljön.

Tavlan mäter passerande fordons hastighet och ger en tydlig anmärkning om man kör för fort. Detta tillbehöret sparar statistik via USB. Att använda sig av dynamiskt vägmärke är populärt både i ett bostadsområde, vägsamfällighet och vid industrier med flera andra platser. Skylten visar fordonets hastighet med grön hastighet om man håller tillåten hastighet och kör man för fort blir den istället ilsket röd. Utöver detta kombineras hastigheten med förstärkande ansikte som antingen är glatt eller argt beroende på hur man kör. Fordonets hastighet mäts med hjälp av doppler radar. Det är ett enkelt och ekonomiskt sätt att öka trafiksäkerhet och skapar trygghet på utsatta platser.

Vi har flera tillbehör till hastighetstavlorna. Både för att mäta hur mycket trafik som passerar, specialanpassade skyltar och elanslutning för direktkontakt, för elektrisk anslutning till lyktstolpe och med solceller. Kontakta oss så sätter vi ihop en hastighetdisplay efter era behov.