VMS Fullmatris

   

VMS står för: Variable Message Sign (Variabla meddelandeskyltar), men är även känt som:

CMS: Changeable Message Sign (Förändringsbar meddelandeskylt)
DMS: Dynamic Message Sign (Dynamisk meddelandeskylt)
EMS: Electronic Message Sign (Elektronisk meddelandeskylt)
Matrix Sign (Matrisskylt) (vanligaste benämningen inom Storbritannien)

Vi arbetar med skräddarsydda helhetslösningar för våra VMS-system från första idé till verklighet. Vi säkerställer ett högkvalitativt VMS-system med skyltar anpassade efter behoven i din stad och nuvarande situation. En snabb, smidig och prisvärd lösning där du inte kommer att betala för någonting du inte behöver. Genom att investera i ett VMS-system och skyltar kan vi åstadkomma reducerade trafikköer, mindre avgaser, minskade trafikolyckor och generellt förbättrad trafiksäkerhet.

Alla benämningar refererar till samma typ av variabla meddelandeskyltar med LED-teknik. De är en grundpelare inom ITS (Intelligent Transportation Systems) och är en viktig del inom konceptet av de nya smarta städerna som växer fram.

Trafiken är ett ständigt föränderligt väsen där villkoren för vägar och gator varierar ständigt.

Ett VMS-system och dess skyltar kan bistå med information om:

Vägförhållanden, Alternativa rutter, Trafikolyckor och krockar på vägen, Vägarbete, Marknadsföringsmeddelanden, Restider,
Trafikstockning, Hastighetsbegränsningar… och mycket mer

Tack vare VMS flexibilitet kan de användas för att bistå med användbar information till fordon på motorvägar, parkeringsplatser och parkeringshus, såväl som de flesta andra typer av vägar. Typiska tillämpningar av fritt programmerbar VMS inkluderar rutt / omdirigeringsinformation, varningar (olyckor, trängsel), vägtullar och speciellanpassad information.