Cykeldetektor, säkrare cykelväg

   

SKU: 11025 Category: Tag:

Säkrare cykelväg, cykeldetektor

Ett vanlig olycka i trafiktäta situationer är korsningar mellan oskyddade trafikanter i form av cykel tillsammans med skyddade trafikanter så som bil, buss mm. Särskilt vid busshållsplatser, skolor och andra trafikintensiva miljöer är särskilt utsatta.

Det som gör denna lösning särskilt bra är att den endast detekterar då gående eller cyklister befinner sig i närheten. Eftersom systemet endast är varnande uppmanas gång- och cykeltrafikanter att vara fortsatt vaksamma mot fordonstrafik.